График пополнения каталогов в 2016 году

Порядок передачи новых записей библиотеками-участницами, работающими в САБ ИРБИС

Условные обозначения:
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Нояб
Дек
Арамиль
х
х
х
х
х
   Х
Артемовский
x
x
х
х
х
х
   Х
Богданович
x
x
x
х
х
х
х
х
   Х
   х
Ирбит
x
x
х

х
х
х
х
х
   Х
   х
Красноуральск
x
x
х
х
х
х
х
х
   Х
   х
Лесной
x
x
х
х
х
х
х
х
х
   Х
Нижний Тагил
x
x
x
х
х
х
х
х
х
   Х
   х
Нижняя Салда
x
х
х
х
х
х
х
х

Х
   х
Новая Ляля
x
х
х
х
х
х
х
х
   Х
   х
Первоуральск
x
x
x
х
х
х
х
х
х
   Х
   х
Шаля
x
x
х
х
х
х
х
х
   Х
 Екатеринбург_СОСБС

х
х
х
   Х
 Полевской
х
x
x
х
х
х
х
х
х
   Х
   х
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Нояб
Дек
Алапаевск
x
х
х
   Х
   х
Арти
x
х
х
   Х
Асбест
x
х
х
   Х
   х
Белоярский
x
х
х
   Х
Верхний Тагил
x
х
х
   Х
   х
Верхняя Пышма
x
х
х
   Х
   х
Верхняя Салда
х
   Х
Верхняя Синячиха
х
х
х
   Х
Верхотурье
x
х
х
   Х
   х
Волчанск
x
х
х
   Х
Екатеринбург_БЦ
х
х
х
   Х
Екатеринбург_МОБ
х
х
х
   Х
Екатеринбург_СОБДЮ
x
х
х
   Х
Екатеринбург_СОМБ
х
х
х
   Х
Каменск-Уральский
x
х
х
   Х
Камышлов
x
х
   Х
   х
Качканар
х
х
х
   Х
Краснотурьинск
x
х
х
   Х
Красноуфимск
x
х
х
   Х
   х
Криулино
x
х
х
   Х
   х
Кушва
x
х
х
   Х
Малышева
x
х
х
   Х
Нижняя Тура
x
х
х
х
   Х
   х
Новоуральск
x
х
х
   Х
Пионерский
x
х
х
   Х
   х
Пышма
х
х
х
   Х
   х
Рефтинский

х
х
х
   Х
Ревда
х
х
   Х
Серов
x
х
х
   Х
Североуральск
x
х
х
   Х
Среднеуральск
х
х
х
   Х
Сысерть
x
х
х
   Х
Талица
x
х
х
   Х
Тугулым
x
х
х
   Х
   х
Туринск
х
х
х
х
   Х
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Нояб
Дек
Березовский
х
   Х
Верхняя Тура
х
   Х
Заречный
х
х
   Х
   х
Карпинск
х
   Х
Лесной ЦГДБ
х
   Х
Мартюш
х
   Х
Пелым
х
   Х
   х
Реж
x
   Х
   х
Тавда
х
   Х
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Нояб
Дек
Невьянск
х
   Х
Сосьва
   Х
Свободный
   Х
Уральский